1. SCOP

Aceasta politica se aplica in cazul gestionarii datelor cu caracter personal apartinand clientilor firmei HUMAN INVEST SRL in scopul livrarii de bunuri sau servicii (incheierii sau derularii unui contract la cererea persoanei vizate), pentru a asigura respectarea cerintelor General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 1. POLITICA

 

 • In momentul colectarii datelor cu caracter personal, clientii sunt notificati in scris (li se prezinta notificarea scrisa) cu privire la urmatoarele aspecte privind prelucrarea propriilor date cu caracter personal:
  • Ce categorie date personale sunt prelucrate;
  • Care este scopul procesarii;
  • Care este temeiul legal al procesarii;
  • Care este perioada maxima de pastrare;
  • Care sunt entitatile catre care sunt sau pot fi transmise datele cu caracter personal;
  • Informarea asupra faptului ca HUMAN INVEST SRL isi asuma obligatia asigurarii confidentialitatii datelor cu caracter personal;
  • Informarea asupra faptului ca beneficiaza de drepturile persoanelor vizate prevazute de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor si in masura in care aceste drepturi sunt aplicabile in cazul prelucrarilor efectuate;
  • Informarea asupra faptului ca beneficiaza de dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Informarea asupra datelor de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor.
 • Formularul Notificare de procesare echitabila a datelor cu caracter personal apartinand clientilor este prezentat in Anexa.
 • Notificarea de procesare echitabila a datelor cu caracter personal se publica pe site-ul web al organizatiei.
 • In cazul in care relatia comerciala are la baza un contract, Notificarea de procesare echitabila a datelor cu caracter personal va fi constituita ca anexa a acestuia.
 • Fiecare departament care lucreaza direct cu clientii va comunica clientilor despre existenta Notificarii de procesare echitabila a datelor cu caracter personal si locul in care aceasta poate fi accesata.

 

Notificare de procesare echitabila

a datelor cu caracter personal apartinand clientilor

 

 

Societatea Human Invest S.R.L., cu sediul social în str. Ion Câmpineanu, nr. 11, et. 4, camera 413, modul „M”, în cadrul Centrului de birouri „Union International Center”, Sector 1, cod 010031, Bucureşti, având adresa de corespondență în Str. Polona, nr. 43, etaj 6, Ap. 1, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal apartinand clientilor persoane fizice, precum si angajatilor, colaboratorilor si furnizorilor persoanelor juridice cu care Human Invest deruleaza contracte de servicii:

 

Date personale Scopul procesarii Temeiul legal al procesarii Perioada pastrarii Cui sunt sau pot fi transmise datele
Fotografii Marketing Interesul legitim al operatorului (marketing) 5 ani firme externe servicii sales
Detalii personale (nume, e-mail) Marketing Interesul legitim al operatorului (marketing) 3 ani firme externe servicii sales
Detalii personale (nume, adresa, functie), Detalii acte de identitate (CNP) Prestarea serviciilor Derularea contractului 10 ani firma de contabilitate
Detalii personale (nume, date contact), Date demografice, Date psihometrice Prestarea serviciilor Derularea contractului 10 ani platformele de prelucrare date server Wiley, Blanchard Exchange, reprezentant client
Detalii personale (nume, functie, adresa, telefon, semnatura) Prestarea serviciilor Derularea contractului sau contractarea 3 ani reprezentant client, firme externe servicii sales

 

*In afara entitatilor mentionate, datele personale pot fi transmise in conditiile legii autoritatilor abilitate ale statului.

**Orice alte prelucrari de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate.

 

Human Invest S.R.L. isi asuma obligatia respectarii confidentialitatii datelor cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastra beneficiati de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost incalcate, aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor pe e-mail: dpo@humaninvest.ro  sau tel. 0723-214573.