NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor HUMAN INVEST SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a va transmite pe e-mail newsletter-ul nostru. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a primi newsletter-ul nostru cu articolele si serviciile noastre.

Prin completarea datelor dvs. in campul „Aboneaza-te la newsletter” de pe site-ul Human Invest si in formularul de feedback primit la trainingurile noastre, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date Human Invest, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul ……, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Human Invest si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Human Invest de activitati cum ar fi activitati de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Human Invest altei/altor entitati din tara sau strainatate, in vederea realizarii activitatilor mai sus mentionate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai operatorului si altor companii din acelaşi grup.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de HUMAN INVEST SRL?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Human Invest SRL – Str. Dogarilor, nr. 12, et. 1, Sector 2, Bucurest. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.